ANKARA BALA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Müdür Başyardımcısı/Müdür Yardımcısı Görevlendirme

Müdür Başyardımcısı/Müdür Yardımcısı Görevlendirme

Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı görevlendirmeleri ileri bir tarihe ertelenmesine ilişkin Bakanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ait e-mail  

06.10.2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik ´in  27.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  Yönetmelikle 24 üncü maddesine eklenen 5 inci fıkrasında; “(5) Dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görev süreleri, eğitim kurumu müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile dört yıl süreyle uzatılabilir.” hükmü ile 26 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yapılan değişiklikle;  “(3)Kurucu müdür olarak görev yapmakta oldukları eğitim kurumuna, bu kuruma müdür normunun verildiği ilk dönemde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara sekiz puan daha ilave edilir.” hükmü düzenlenerek yürürlüğe girmiş, anılan değişikliğe Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim Sen)  tarafından açılan davada Danıştay İkinci Dairesi Başkanlığınca 22/03/2016 tarih ve 2016/287 Esas sayılı kararıyla “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiştir.  

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’in Yazılı Sınav konuları başlıklı 15 inci maddesinde yazılı sınav konuları arasında "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" konusuna yer verilmediğinden eksik düzenleme yapıldığı gerekçesiyle Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) tarafından açılan davada, Danıştay İkinci Dairesi Başkanlığınca 22/03/2016 tarih ve 2016/683 Esas sayılı kararıyla “yürütmenin durdurulmasına” karar  verilmiştir.  

 Bakanlığımızca, 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzu 22 Mart 2016 tarihinde yayımlanmış, yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemleri kılavuz ve ekinde yer alan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Ancak, yukarıda yer verilen mezkur yargı kararları gereğince;

-Eğitim kurumları müdür görevlendirmeleri, yürütmesi durdurulan madde dışında 2016 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzunda belirtilen takvim çerçevesinde yapılacaktır.

-Eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu süreçte Valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

Göztepe Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No12, Kat1, BALA / ANKARA - 0 (312) 876 11 81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.